Idham Kruško

Kandidat broj 2 na listi za Skupštinu Zeničko-dobojskog kantona

Moj politički cilj, pored zalaganja za ljudska prava, ravnopravnost, inkluziju, jeste pristupačnije i bolje  obrazovanje, te jačanje položaja mladih.

Rođen sam 1992. godine u Doboju. Po zanimanju sam diplomirani ekonomista, trenutno zaposlen kao profesor u Mješovitoj srednjoj školi u Tešnju.

Pored formalnog obrazovanja, učestvovao sam na oko 50 različitih edukacija o profesionalnom i političko-društvenom angažmanu. Posebno treba istaći aktivizam koji se neposredno dotiče pitanja mladih, kroz koji sam obavljao više važnih funkcija, kao što su: facilitator, edukator za profesionalnu edukaciju, savjetnik za mikrobiznise, savjetnik za inkluziju te koordinator Fondacije „Mozaik“ za općinu Tešanj.

Također, kroz projekt Pro_Budućnost dao sam veliki doprinos na afirmaciji mira i pomirenja mladih različitih nacionalnosti na prostoru cijele BIH.

Moj trud i zalaganje prepoznala je i Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u BiH, te me je 2015. godine izabrala među dvadeset uspješnih, ambicioznih i lokalno angažiranih mladih ljudi iz svih dijelova BiH kao lice javne kampanje „Zajedno postižemo više“.

Dobitnik sam mnogih priznanja i zahvalnica.

Član sam Glavnog odbora Naše stranke i predsjednik Općinskog odbora Naše stranke Tešanj.

“Svjedoci smo da proizvodnja nacionalizma u BiH stvara najveći profit. Smatram da unatoč tome mlade ljude treba edukovati o poduzetništvu, stvoriti im uslove i dati priliku da pokreću vlastite biznise, jer je to jedan od načina da mlade zadržimo u BiH. Moguće je.”