Zvjezdan Karadžin

Nosilac liste za Parlament BiH

Našu domovinu sam predstavljao kroz desetine međunarodnih inicijativa i projekata koji su se ticali smanjenja uticaja rudarstva na okoliš u jugoistočnoj Evropi i unapređenju stanja okoliša u regionu.

Autor sam brojnih naučnih i stručnih radova i četiri knjige o rudarstvu i zaštiti okoliša, zatim stručnih mišljenja i vještačenja te studija uticaja na okoliš, a pored toga sam i nosilac međunarodnih projekata koji se tiču unapređenja obrazovnog procesa, posebno u domenu sigurnosti. Kao ovlašteni savjetnik Federalnog ministarstva okoliša i turizma radio sam na reviziji velikog broja planova aktivnosti i studija uticaja na okoliš.  

Bio sam pripadnik ARBiH od početka rata 1992. do 1995. godine, prvo kao vojnik Treće tuzlanske brigade, zatim oficir za vezu s UN-om, sa činom  natporučnika. Za svoj doprinos u ratu na liniji fronta sam dobio priznanja – javne pohvale.

Bio sam aktivni sportista, rukometaš, kapiten tima koji je bio prvak države Bosne i Hercegovine 1995. godine.

Deset godina sam radio  za Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju gdje sam bio angažovan na nizu važnih slučajeva, od kojih se ističu istraživanja o zločinima u Srebrenici, od otvaranja slučaja do ekshumacija sekundarnih grobnica. 

Oženjen sam i otac sam dvoje djece.

“Životni i politički cilj mi je da pomognem stvaranju uslova da naša djeca i generacije koje dolaze odaberu da ostanu i žive sretno u našoj domovini.”