Zlatan Dizdarević

Kandidat broj 7 na listi za Skupštinu Zeničko-dobojskog kantona

Rođen sam u Zenici 29. 11. 1984. godine. Završio sam Osnovu školu Miroslav Krleža, Osnovnu muzičku školu u Zenici, Opću gimnaziju u Zenici i Pravni fakultet Univerziteta u Zenici. Diplomirani sam pravnik s iskustvom u bankarskom, poljoprivrednom, proizvodnom, uslužnom i civilnom sektoru na pozicijama pravnog referenta, pravnog administratora, sekretara, stručnog saradnika, šefa odjela i menadžera društva. Aktivista sam civilnog društva sa desetogodišnjim iskustvom. Član sam organa upravljanja nekoliko organizacija i koalicija civilnog društva s uspješno realizovanim projektima iz oblasti socijalne kohezije, ojačavanja marginalizovanih grupa, inkluzije, umjetnosti, kulture, sporta, historijskog naslijeđa, međuetničkog dijaloga, vanškolskih edukacija i kulturalnih razmjena. 

“Bosnu i Hercegovinu želim vidjeti kao državu jednakopravnih građana, sa snažnim civilnim sektorom kao sponom između građanina i javne uprave. “