Želimir Bukarić

Kandidat broj 3 na listi za Parlament BiH

Rođen sam u Sarajevu 1965. godine. 

Tokom 27. godina radnog staža radio sam na različitim poslovima: jednu školsku godinu kao profesor stručno teoretske nastave; zatim na poslovima upravljanja (održavanje, eksploatacija, optimizacija) mobilnih mreža; učestvovao u realizaciji velikog broja projekata implementacije elemenata mobilne mreže; učestvovao u izradi strateških i planskih dokumenata. 

Od 1999. do 2014. godine bio sam član tehničkog komiteta BAS/TC5 (Institut za standardizaciju BiH) i predsjednik radne grupe za mobilnu telefoniju.

Tokom studiranja volontirao sam u društvu studenata elektrotehnike STELEKS na različitim poslovima. 

Učesnik sam osnivačke skupštine Naše stranke u aprilu 2008. godine, a nakon toga učestvujem u formiranju Opštinskog odbora Naše stranke Novo Sarajevo. Bio sam učesnik na svim kongresima Naše stranke, a predsjednik Odbora za organizaciju Drugog vanrednog Kongresa u septembru 2021. godine. Član sam Centralnog izbornog štaba Naše stranke u šest izbornih ciklusa. Učestvovao sam u izradi više stranačkih dokumenata i politika Naše stranke, od kojih su najvažniji: Deklaracija o zaštiti prirodnih resursa kao javnog dobra – usvojena na Prvom Kongresu – i Politika ICT za izbore 2018. godine.

Moj politički cilj je: stvoriti zakonski okvir kojim bi Bosna i Hercegovina do 2026. godine dostigla stepen razvoja informacionog društva na nivou prosjeka za zemlje Istočne Evrope, kao prvi korak ka Zapadnoj Evropi. 

Bio sam pripadnik Armije RBiH od 1992. do 1996. godine.

E-mail: zrubiroza@gmail.com    

“Stvoriti zakonski okvir kojim bi Bosna i Hercegovina do 2026. godine dostigla stepen razvoja informacionog društva na nivou prosjeka za zemlje Istočne Evrope, kao prvi korak ka Zapadnoj Evropi.”