Vibor Handžić

Kandidat pod rednim brojem 4 na listi Naše stranke za Skupštinu Kantona Sarajevo

Rođen sam u Sarajevu 1986. godine. Završio sam Osnovu školu Mula Mustafa Bašeskija i sarajevsku Prvu gimnaziju. Diplomirao sam i magistrirao na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, na smjeru Međunarodni odnosi i diplomatija. 

Na Lokalnim izborima 2012. i 2016. godine izabran sam u Općinsko vijeće Stari Grad Sarajevo, a naknadno i u Gradsko vijeće Grada Sarajeva. Na Općim izborima 2018. godine izabran sam u Skupštinu Kantona Sarajevo, gdje obnašam dužnost dopredsjedavajućeg Skupštine. Također, nakon istih izbora delegiran sam i u Dom naroda Parlamenta FBiH. 

Na predstojećim izborima ponovo sam kandidat na listi Naše stranke za Skupštinu Kantona Sarajevo.

“Naši ljudi politiku posmatraju kao nešto izrazito negativno, zato što su joj personifikacija postali ljudi i stranke koji se njome već dugo bave na najgori mogući način. Moj lični cilj, kao i stranke kojoj pripadam, je da pokažemo da politika može biti častan i koristan posao ako se njime bavite predano, pošteno i dostojanstveno.

Naši ljudi ne zaslužuju da ih predstavljaju oni kojima mahanje zastavama služi uglavnom za dnevnopolitičke interese i prikrivanje vlastite nesposobnosti i nerada. Naša zemlja zaslužuje bolje.”

 

E-mail: vibor.handzic@gmail.com

“Moj lični cilj, kao i stranke kojoj pripadam, je da pokažemo da politika može biti častan i koristan posao ako se njime bavite predano, pošteno i dostojanstveno.”