Vesna Hadžiosmanović

Kandidatkinja broj 9 za Parlament Federacije BiH

Rođena sam 1956. godine. Završila sam osnovnu školu „Silvije Strahimir Kranjčević“, školovanje nastavila u Prvoj gimnaziji, te diplomirala na Medicinskom fakultetu u Sarajevu. Stekla sam zvanje specijalistice infektologije. Dodatno sam se educirala i stručno usavršavala u Centro Riferimento AIDS Ospedale Lazzaro Spallanzani, Rome, Italy, kao i u Royal Free Hospital London, England. Imam više od 20 godina iskustva kao glavni istraživač za BiH u internacionalnim naučnoistraživačkim projektima vezanim za HIV/AIDS i virusne hepatitise kojim koordinira Univerzitet u Kopenhagenu, Danska (Centre for Health Infectious Disease Research). Redovna sam dugogodišnja učesnica na kongresima, konferencijama i seminarima u regionu i u Evropi. Članica dsm: EACS (European AIDS Clinical Society); Svjetske liječničke udruge; Asocijacije infektologa BiH; Hrvatskog liječničkog zbora i Asocijacije hrvatskih doktora medicine; koordinatorica sam projekta The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria – Country Coordinating Mechanism in Bosnia and Herzegovina (GB CCM); Kantonalni koordinator za HIV/AIDS, Ministarstva zdravstva Federacije BiH; članica sam Stručnog savjetodavnog tijela za imunizaciju Zavoda za javno zdravstvo FBiH; koautorica brojnih stručnih publikacija, univerzitetskog udžbenika Infektologija i stručnih radova objavljenih u recenziranim svjetskim časopisima.

Radni vijek provela sam u Klinici za infektivne bolesti KCUS, a od 2021. godine nastavila i dalje aktivno raditi kao infektolog u Općoj bolnici „Prim.dr. Abdulah Nakaš“. Predsjednica sam Udruženja za promociju zdravlja i prevenciju bolesti „Hope“.

Inspirisana inicijalnim programskim socijal-liberalnim idejama i principima proklamiranim od strane osnivača Naše stranke, s entuzijazmom sam se priključila NS još u samom početku, u aprilu 2008. godine. Aktivno sam podupirala rukovodstva NS u programskoj orijentaciji ka politikama socijalne pravde zasnovane na liberalnim građanskim principima izgradnje države usmjerene ka pojedincu, građaninu, odnosno njegovim osobnim pravima, nasuprot kolektivnim i etničkim pravima koji trenutno dominiraju u političkom, socijalnom, pravnom i izbornom okruženju u BiH.

U Našoj stranci obavljala sam više funkcija: v.d. predsjednica OONSSG i predsjednica Suda časti NS; članica Općinskog odbora Stari Grad Sarajevo; članica Glavnog odbora Naše stranke; članica Savjeta za zdravstvo Naše stranke.

“Zalažem se za sekularnu državu, Bosnu i Hercegovinu sa svim njenim čudesnim različitostima.”