Vesna Đuran

Kandidatkinja broj 18 na listi za Skupštinu Tuzlanskog kantona

Rođena sam 1958. u Kikindi. Nakon završenog školovanja u Beogradu radila sam u JP BH pošte u Tuzli, kao poštanska službenica i kontrolorka. Posljednjih trideset godina živim u Lukavcu. Od 2008. godine aktivno učestvujem u političkom životu. Bila sam kandidatkinja na lokalnim izborima 2008. i 2016. godine, te 2018. na opštim izborima.

Moj politički ideal je sloboda i dostojanstvo svih građanki i građana naše države BiH zatim veća zastupljenost žena u političkom životu j zapošljavanje mladih ljudi, što bi osiguralo bolje i sigurnije penzije za naše starije sugrađane, za penzionere.

“Moj politički ideal je sloboda i dostojanstvo svih građanki i građana naše države BiH.”