Vesna Mehanović

Kandidatkinja broj 11 na listi za Skupštinu Tuzlanskog kantona

Rođena sam 1970. godine u Tuzli. Živim u Lukavcu, gdje sam završila osnovnu i srednju školu. Nisam imala prilike raditi u struci pa sam cijeli dosadašnji radni vijek radila administrativne poslove u građevinskim preduzećima Arkada i Lamina inženjering d.o.o. Lukavac.
U toku agresije na BiH mobilisana sam u Opštinski štab Civilne zaštite i radila sam godinu dana u stručnoj službi i na zbrinjavanju izbjeglica.
Moj prvi politički angažman je u Gradskom odboru Naše stranke Lukavac. Tu sam od 2021. godine, gdje trenutno obavljam funkciju predsjednice.

Moj politički cilj je zaustaviti odlazak mladih iz Bosne i Hercegovine, a to je jedino moguće ako:

– Zaustavimo daljnje etničke podjele;

– Borimo se protiv nepotizma prilikom zapošljavanja;

– Depolitizujemo obrazovni sistem i ustanove.


“Sve ovo je moguće ako vjerujemo u Bosnu i Hercegovinu, NAŠU ZEMLJU, i našu zajedničku snagu.”