Senka Avdukić

Kandidatkinja broj 25 na listi za Skupštinu Kantona Sarajevo

Na političko angažovanje motivisala me situacija u mojoj lokalnoj zajednici, ali i osjećaj odgovornosti. Korupciju, netoleranciju, nejednakost, nacionalizam ne možemo i ne smijemo nijemo posmatrati.

Moj politički cilj je da dam svoj doprinos stvaranju boljeg i pravednijeg društva. Moramo svi biti jednaki i imati iste šanse, to je imperativ!

Diplomirala sam na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Zaposlena sam u osnovnoj školi, radno mjesto nastavnica bosanskog jezika i književnosti. 

Članica sam Naše stranke od 2018. godine. Bila sam potpredsjednica Općinskog odbora Naša stranka Vogošća te članica Kantonalnog odbora. Bila sam kandidatkinja pod rednim brojem 2 na listi za Općinsko vijeće Vogošća na Lokalnim izborima 2020. godine. Sa svojim kolegama i kolegicama uputila sam niz inicijativa prema Općini i Kantonu, a neke od njih su uspješno realizovane. U organizaciji Naše stranke i Fondacije Boris Divković pohađala sam brojne seminare gdje sam stekla znanje i vještine iz oblasti politike i političkog aktivizma.

Jedan od najvećih problema u našem društvu je nezaposlenost. Podaci do kojih možemo doći su zabrinjavajući. Prema evidenciji Službe za zapošljavanje KS imamo veliki broj nezaposlenih osoba sa VSS spremom, a svaka deseta nezaposlena mlada osoba je nekvalifikovani radnik.

Moramo uspostaviti i održati efikasne programe samozapošljavanja, dokvalifikacije i prekvalifikacije. Edukacije iz oblasti kao što su strani jezici, video produkcija, fotografija, programiranje, web dizajn, grafički dizajn, web alati i sl. trebaju biti dostupne svim građankama i građanima bez obzira na starosnu dob. 

Moramo biti svjesni činjenice da je digitalna kompetencija ključna vještina u 21. stoljeću. Posebnu podršku ću davati projektima educiranja građana za korištenje novih trendova iz sfere informacijskih tehnologija.

 

“Ako obrazovanje stavimo na prvo mjesto, pokazat ćemo da nam je zaista stalo do naše države.”