Selma Lušija

Kandidatkinja broj 2 na listi za Skupštinu Srednjobosanskog kantona

Apsolventica sam na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu iz oblasti menadžmenta. Trenutno radim u bankarskom sektoru te se pored toga usmjeravam u sferi marketinga. 

Smatram da se politika tiče svih nas i da ona nije posao samo onih koji vladaju. Mi imamo pravo da odlučujemo o našoj budućnosti, ne smijemo dopustiti da drugi odlučuju u naše ime!

Želim da pozovem sve mlade, a pogotovo žene i djevojke da se politički angažiraju te da se direktno bore za svoja prava. 

Studenti i svi mladi, uvijek morate biti upućeni u to šta se događa u društvu. Jedino na taj način možemo pokrenuti promjene. 

Želim Bosnu i Hercegovinu u kojoj se poštuju prava svih manjina i svih onih koji su godinama bili potlačeni zbog lošeg sistema. Sistem se mora mijenjati, a to ćemo jedino postići promjenama iznutra. 

“Naša zemlja, naša Bosna i Hercegovina!”