Sanela Klarić

Kandidatkinja broj 6 na listi za Skupštinu Kantona Sarajevo

Moj politički cilj je stvoriti uslove za kvalitetan, prosperitetan, zdrav i siguran život u našoj zemlji. Cijeli život pokušavam prepoznati prave životne vrijednosti, iste prenositi na svoju djecu i studente kroz motivaciju i podršku da zajedničkim djelovanjem mijenjamo svijet na bolje. Ja znam da je naša zemlja bogata prirodnim resursima i ljudima i da se u njoj pod vodstvom pravih, vrijednih a posebno poštenih ljudi mogu stvoriti idealni uslovi za život.

Svoje visoko obrazovanje završila sam na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu a naučna istraživanja za doktorat na Tehničkom univerzitetu u Beču. Objavila sam veliki broj naučnih radova te učestvovala i predavala na velikom broju konferencija.

Radila sam za OSCE, kao konsultantica na projektima britanske vlade u sektorima pravosuđa i ruralnog razvoja, na projektima Evropske unije na umrežavanju civilnog sektora i podršci civilnom sektoru na Zapadnom Balkanu i u Turskoj. Članica sam Organizacionog odbora Sarajevo Green Design Festivala, Asocijacije arhitekata BiH, kao i komisije Edukacija i sport pri Olimpijskom komitetu BiH. Predsjednica sam Komore inžinjera FBiH i Udruženja pejzažnih arhitekata u BiH. Osnivačica sam i savjetnica u Udruženju Green Building Council koje okuplja stručnjake iz različitih sektora poput arhitekture, ekonomije, ruralnog razvoja, obrazovanja, nutricionizma, okoliša i evropskih integracija sa ciljem dizajniranja i implementacije održivih projekata koje donose prosperitet Bosni i Hercegovini. 

Ekspertica sam za pitanja Evropskih integracija u sektorima održivog razvoja, cirkularne ekonomije, ruralnog razvoja, okoliša, energetske efikasnosti kao i prirodnih materijala i zdrave održive arhitekture te sportske arhitekture i infrastrukture. Moderirala sam veliki broj javnih skupova te dizajnirala i provodila veliki broj obuka kako za institucije tako i za nevladin sektor i političke subjekte. Zadnje četiri godine aktivno i srčano sam zastupala interese građanki i građana FBiH kao zastupnica u Parlamentu FBiH. Od 2021. godine članica sam Globalne političke alijanse za Green New Deal u svijetu na šta sam jako ponosna.

 Trenutno radim kao vanredna profesorica na Internacionalnom Burch univerzitetu na Odsjeku za arhitekturu. Svoju pasioniranost održivim razvojem Bosne i Hercegovine kroz korištenje prirodnih materijala ugradila sam u mnoge naučne radove, razne projekte kao i sva druga istraživanja koja sam vodila. Sve ovo sa ciljem promoviranja velikih potencijala za razvoj Bosne i Hercegovine kroz korištenje vlastitih prirodnih resursa, ali pristupajući interdisciplinarno kroz uvezivanje arhitekture, stanovanja, ruralnog razvoja, zaštite okoliša, klimatskih promjena, ekonomije, zapošljavanja i drugih oblasti.

Najveća vrijednost u mom životu jeste moja porodica. Zato vjerujem i borim se da vrijednosti porodice, prirode, zdravlja u našim odnosima i životu vratimo u sve sfere djelovanja.

E-mail: sanela.klaric@green-council.org 

“NAŠA ZEMLJA je Bosna i Hercegovina. Vratimo gordost u to ime. Omogućimo joj prosperitet kroz vrijednosti koje su u nama.”