Sabahet Brdarević

QKandidat broj 10 na listi za Skupštinu Kantona Sarajevo

Izgradnja društva jednakih prilika i mogućnosti za sve je ono što me motiviše za politički angažman. Nakon toliko patnje i žrtava naša domovina se nalazi u situaciji masovnog iseljavanja mladih i kompletnih porodica jer ne vide realnu mogućnost da ostvare svoju ekonomsku egzistenciju zbog opšteprisutnog nepotizma. Kao neko ko je živio i radio van BiH više od dvadeset godina i nakon toga odlučio da se vrati u domovinu sa svojom porodicom, želim dati aktivan doprinos stvaranju boljih uslova života i rada. Stvaranje pretpostavki za ekonomski razvoj, otvaranje novih radnih mjesta, poboljšanje sportske infrastrukture, kreiranje novih kulturnih sadržaja, kao što je Zavičajni muzej u Ilijašu, ciljevi su mog političkog djelovanja. Budući da u lokalnoj zajednici u kojoj živim i radim imamo veliki broj stranih turista i naših građana koji žive i rade u inostranstvu, hitno je potrebno unaprijediti kulturno-zabavnu ponudu. EU i članstvo u NATO paktu nemaju alternativu kad je BiH u pitanju i sve one političke opcije koje koriste mržnju i nacionalizam kao siguran način za dobijanje glasova na izborima moraju biti poražene da bi naša domovina napredovala prema EU i time trajno osigurala mir i stabilnost. 

Rođen sam u Srebrenici 1972. godine. Po zanimanju poslovni menadžer, prevodilac sa španskog i engleskog jezika i profesor španskog jezika za strance.

Od 1996. do 2015. godine radio sam za Ministarstvo odbrane Kraljevine Španije. Bio sam prevodilac za španski i engleski jezik i savjetnik za vojna pitanja za bivšu Jugoslaviju. Dobitnik sam tri NATO medalje i medalje Evropske unije. Za posebne zasluge u radu, a na prijedlog Vijeća ministara Kraljevine Španije, 2005. godine mi je dodijeljeno počasno državljanstvo Španije.

Od 2004. do 2008. godine bio sam stalni sudski prevodilac za španski jezik.

Od 2019. godine radim na poziciji direktora stranog privatnog preduzeća za promet nekretnina i pružam podršku u razvoju porodičnog ugostiteljskog biznisa. 

Uživam u igranju šaha, putovanjima i latinoameričkim plesovima. 

Govorim španski, engleski i njemački jezik. 

“Izgradnja društva jednakih prilika i mogućnosti za sve je ono što me motiviše za politički angažman.”