Ramiz Softić

Kandidat broj 37 na listi za Skupštinu Kantona Tuzla

Moj politički cilj su promjene u BiH tako da se više ljudi osjeća zadovoljnim kada je u pitanju trošenje i raspodjela sredstava. Stojim iza svojih uvjerenja ali respektujem i argumentovana mišljenja drugih. Zalažem se za dosljedno poštovanje ljudskih prava, socijalnu pravdu i univerzalnu prisutnost kulture.

Nakon završetka Vojne akademije u Sarajevu, radio sam na obezbjeđenju Vazduhoplovnog puka u Podgorici poslije čega sam prekomandovan u Tuzlu na aerodrom, gdje sam se bavio organizacijom održavanja i snabdijevanja vazduhoplovne tehnike. Rat sam proveo u Armiji RBiH nakon čega prihvatam angažman u osiguranju i uspješno sam obnašao dužnosti rukovoditelja filijale u osiguranju i rukovoditelja osiguranja. U ovoj godini sam podnio zahtjev za starosnu penziju. 

U timu Naše stranke aktivno uzimam učešće i dajem svoj doprinos po svim pitanjima koja se postave od strane rukovodstva a 2016. godine angažovan sam kao posmatrač na izborima. 

E-mail: softicr@yahoo.com

“Vjerujem da naša zemlja Bosna i Hercegovina ima budućnost, i to u NATO-u i Evropi, kao punopravna članica i država zadovoljnih građana.”