Pavle Krstić

Kandidat broj 18 na listi za Skupštinu Kantona Sarajevo

Zalažem se za četiri osnovna principa: 

  1. Dosljedno poštivanje ljudskih prava, u prvom redu individualnih, pa onda i kolektivnih.
  2. Osiguranje socijalne pravde za sve.
  3. Reformu visokog obrazovanja po ugledu na evropske univerzitete.
  4. Reformu i formiranje širokog sistema neprofesionalnog (amaterskog) sporta koji bi obuhvatio kompletnu omladinsku populaciju (pod rednim brojevima 3 i 4 podrazumijeva se značajno pojednostavljenje administracije). 

Diplomirao sam, magistrirao i doktorirao na Arhitektonskom Fakultetu Univerziteta u Sarajevu, gdje predajem nekoliko predmeta na Katedri za urbanizam i prostorno planiranje. Također gostujem na Šumarskom, Poljoprivredno-prehrambenom i Građevinskom Fakultetu Univerziteta u Sarajevu. U svojoj profesionalnoj karijeri sam se bavio projektovanjem enterijera, arhitektonskim projektovanjem i projektovanjem arhitektonske i urbane rasvjete, kao i pejsažnim projektovanjem. Učestvovao sam na brojnim arhitektonskim natječajima gdje sam imao nekoliko otkupa radova i jedno međunarodno priznanje. Na matičnoj katedri sam pokrenuo dva izborna predmeta u vezi sa planiranjem i dizajnom rasvjete i pejsažnim projektovanjem. Trenutno obnašam dužnost šefa katedre na matičnom fakultetu.

Bavim se aktivno i sportskim radom. Dugogodišnji sam predsjednik Upravnog odbora Klizačko-koturaljskog kluba „BOSNA“, član sam Skupštine Federalnog saveza klizačkih sportova, član sam Skupštine i U.O. Saveza klizačkih sportova BiH. Aktivno sam učestvovao u organizaciji EYOF-a 2019. kao direktor takmičenja u brzom klizanju na kratke staze. Također sam član U.O. Univerzitetskog sportskog društva Bosna.

Kao član Naše stranke i dugogodišnji član Općinskog odbora Centar bio sam član Komisije za obrazovanje i  ekologiju u Općini Centar, a u Gradskoj upravi član sam Komisije za spomenike u dva mandata. Učestvovao sam u izradi Nacrta zakona o svjetlosnom onečišćenju.

“Dosljedno poštivanje ljudskih prava, u prvom redu individualnih, pa onda i kolektivnih.”