Olja Krsmanović

Kandidatkinja broj 12 na listi za Skupštinu Zeničko-dobojskog kantona

Od završetka Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu zaposlena sam u finansijskom sektoru jednog od najuspješnijih kakanjskih proizvodnih preduzeća. Radom i stalnim usavršavanjem stekla sam preko 20 godina profesionalnog iskustva na poslovima iz oblasti kontrolinga kao i ostalih oblasti poslovanja. Aktivnim učešćem u raznim projektima definisanja i uspostavljanja poslovnih aplikacija i procesa doprinijela sam modernizaciji i unapređenju procesa finansijskog poslovanja u kompaniji u kojoj radim.

Od maja 2020. godine članica sam Naše stranke a od 2021. godine i članica Lokalnog odbora Naše stranke Kakanj.

Smatram da je Bosna i Hercegovina zemlja različitosti te se zalažem za njegovanje različitosti i razvijanje tolerancije. Razvijanje kulture odnosa prema zajedničkim dobrima, razvijanje kulture rada, sprečavanje neracionalnog trošenja novca i ulaganje u obrazovanje su neki od elementa za koje vjerujem da bi omogućili ekonomski i društveni napredak Bosne i Hercegovine. 

“Zalažem se za zemlju u kojoj će se svi njeni građani osjećati sigurno, zadovoljno i slobodno.”