Vernes Ćosić

Kandidat broj 6 na listi za Parlament FBiH

Rođen sam 17.07.1969. Osnovnu i srednju školu završio sam u Sarajevu, gdje sam i diplomirao na Filozofskom fakultetu (Odsjek za psihologiju). Od početka rata bio sam pripadnik Armije RBiH, a u toku sukoba nekoliko puta ranjavan, te iz rata izlazim kao 100% RVI.

Od kraja rata uključen sam u rad i razvoj civilnog društva u BiH. Između ostalog bio sam osnivač i pokretač prve mreže nevladinih organizacija „Nešto Više“ u BiH kroz koju su se realizovali mnogi programi kao: Program za stvaranje budućih lidera u BiH – “Peacetrails“, uspostavljanje program kadaverične transplantacije organa, kao i mnogi drugi različiti projekati pomoći djeci i mladima.

Također, bio sam presjednik udruženja građana za podršku nadarenoj djeci i mladima“Eureka“.

Na lokalnim izborima 2012, 2016. i 2022. godine biran sam za vijećnika u Općinskom vijeću Novi Grad Sarajevo. Od 2015. godine do 2016. godine bio sam i gradski vijećnik u Gradskom vijeću Sarajeva.

U svom dosadašnjem radu realizovao sam mnoge inicijative kao što su: postavljanje zvučne signalizacije za slijepe i slabovidne osobe, pokretanje inicijative za pokretanje Servisnog Centara za djecu sa poteškoćama u razvoju,uspostavljanje autobuska linije Dobrinja-Ilidža, sanacija skloništa na Trgu Zlatnih Liljana, sanacija velikig broja saobraćajne infrastrukture u Novom Gradu, pravljenje Street workout parka, sanacija i pravljenje velikog broja dječijih igrališta itd.

Objavio sam knjigu “Psihološki aspekti boli,funkcija i tretman”.

Oženjen sam i ponosni otac jednog sina.