Nermin Deljkić

Nosilac liste za Parlament Federacije BiH

Moj politički cilj je ličnim primjerom obezbijediti drugačije političke obrasce i politički narativ kojim ćemo okupljati i graditi društvo čija će vizija uvijek govoriti šta je sve potrebno mijenjati kako bismo osigurali temeljne potrebe svima. Javno se zalažem za politiku koju nazivaju radikalnom, jer ako je radikalno osigurati temeljne potrebe svima – hranu, stan, obrazovanje, zdravstvo, čistu životnu sredinu i vodu kao sanitarni minimum svakom domaćinstvu – onda sam definitivno radikalan. Kada me pitaju šta nudim kao političar ili šta nudi Naša stranka kao politička opcija, odgovorim uvijek da nije naše da nudimo, već da osiguramo demokratski okvir kroz koji ćemo kritike i analize društvenih uslova demokratskom voljom većine mijenjati u cilju da obezbijedimo sve što NAŠA radikalna politika mora da osigura kao rezultat rada i ispunjavanja mojih, tvojih i naših potreba.

Pitali su me kakvu sliku želim ostaviti o sebi, shvatio sam da nikad nisam o tome razmišljao na način da svoju politiku profiliram na osnovu onoga šta ljudi misle o meni i mom radu, jer čovjek kada počne da razmišlja šta će drugi misliti o njemu postane kukavica, ustručava se bilo šta učiniti i gubi energiju. Moja politika je transparentan rad, pozivanje na odgovornost i dobro upravljanje resursima. Dok sam ovdje na ovom svijetu, osuđen sam tu živjeti i pokušati učiniti ovaj život što smislenijim, a to je i osnova moje političke ideologije, pozivati na činjenje ili nečinjenje, preuzimanje odgovornosti za postupke. Time se politika i treba baviti. 

Moj fokus djelovanja kroz politički aktivizam je na zaštiti životne sredine kao temeljnog uslova za budućnost i opstanak na ovim prostorima, nulta stopa tolerancije na korupciju – oštra i odlučna borba u kojoj od javnosti kroz transparentan rad tražim i očekujem da zaustavlja ili pušta sve ono što se dešava na polju politike direktno utičući na naše živote. Poseban akcenat svog djelovanja u punom kapacitetu čak i prije samog uključivanja u politiku, postavljao sam na sindikalnu borbu i zaštitu prava radnika, na svijest o slobodnom radničkom udruživanju koje nam sam Ustav garantuje kao temeljno ljudsko pravo. 

Svoje političke i društvene pravce djelovanja sam brusio kroz neformalno obrazovanje kroz koja sam u posljednjih pet godina prošao niz seminara i škola kreirajući i gradeći viziju samog sebe kao političara koji jasno i precizno zna da predstavi i objasni svoje ciljeve, da motiviše sebe i druge. Završio sam Sindikalnu školu pa sam iskoristio radni angažman u austrijskoj firmi i podigao sa radnim kolegama sindikat stavljajući se na čelo svih procesa prilikom podizanja sindikalne organizacije. Samim činom predsjedavanja osnivačkom skupštinom Sindikalne organizacije Preis Usora posve sam svjestan bio da moj radni angažman nakon toga završava. Posve svjestan šta mi slijedi, dokazao sam sam sebi koliko su ljudi složni kada vide lidera koji je beskompromisan prilikom ispunjavanja svog cilja po cijenu otkaza. To je bio i ostao zasad prvi sindikat u realnom sektoru na ovim prostorima.

Zaustavio sam aferu nelegalne zamjene zemlje u općini Tešanj. Načelnik u konačnici nije zamijenio zemlju koju je usvojenim zaključkom dobio kao instrukciju od OV Tešanj. To je najveća poslijeratna afera na projektu vrijednom 25 miliona KM od koje su prvenstveno odustale općina Usora i Doboj-Jug, a mojim istupom na sjednici je pokrenuto da Krim služba PS Tešanj spakuje prijavu kantonalnom Tužilaštvu kojom je Sud naložio pretres nakon čega je otvoren slučaj i vodi se postupak. Danas već drugu godinu čekam da se donese tužiteljska odluka, otvorio sam postupak kod VSTV protiv glavne kantonalne tužiteljice Vesne Kaknjo zbog njene šutnje i nečinjenja. 

Zaustavio sam izdavanje saglasnosti za davanje dozvole za izgradnju asfaltne baze u Jelahu, podigao sa svojim istomišljenicima i izgradio priču o neformalnom građanskom pokretu Valter, udario na partijske lidere, odbio saučesništvo u kriminalnim radnjama, izgradio se kao NEPOTKUPLJIV i vrlo tvrd u komunikaciji oko bilo kakvih marifetluka. 

Kada su drugi šutjeli, ja sam GLASNO pričao, razbijao ludilo suzdržanih kojih se ne tiče i bespomoćnih koji ništa ne mogu. Nikada nisam i neću prihvatiti da pametniji popušta. 

Prije nego sam počeo glasno da pričam otvorio sam životnu štednju za treću životnu dob, što zbog izvjesnog pada PIO MIO fonda, a prvenstveno zbog svijesti da sada kada ukazujem na kriminal udaram na interese onih koji kažu da se pazim ličnog haka. 

Emanuel Kant je jednom rekao da postupamo tako da naši postupci mogu biti principi naše nacije. 

E-mail: deljka@live.com

“Politika je moralan posao, stvar je volje. Kad znaš šta hoćeš, jedini način izgradnje MOJE, TVOJE I NAŠE ZEMLJE je političkim djelovanjem.”