Nasiha Pozder

Kandidatkinja broj 2 na listi za Parlament Federacije BiH

Rođena je 1978. godine u Tuzli. Osnovnu školu je završila u Lukavcu, a srednju u Tuzli. Diplomirala je na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, gdje je magistrirala i doktorirala u naučnoj oblasti arhitektura i urbanizam, te 2004. godine počela da radi na Katedri za urbanizam i prostorno planiranje. Od 2009. angažovana je i na Institutu za arhitekturu, urbanizam i prostorno planiranje. Ekspertica je za održivi razvoj i Smart City rješenja. Tri puta je nagrađivana na Internacionalnom salonu urbanizma (Niš 2009., Šabac 2010., Međunarodni salon urbanizma 2021.).

U Našoj stranci obnašala je niz važnih funkcija od kojih je najznačajnija funkcija potpredsjednice Naše stranke. U mandatu 2018. – 2022. bila je zastupnica Naše stranke u Parlamentu Federacije BiH.