Nađa Nukić

Kandidatkinja broj 2 na listi za Skupštinu Unsko-sanskog kantona

Rođena sam 20. 11. 1980. godine.

Završila sam Gimnaziju. Potpredsjednica sam Općinskog odbora Naše stranke Sanski Most. Članica sam Naše stranke  od njenog osnivanja u Sanskom Mostu 2010. godine.

Aktivna sam u radu Općinskog odbora Naše stranke Sanski Most i vijećnica sam u Općinskom vijeću gdje sam u ovoj godini bila najaktivnija vijećnica. Dugo vremena  sam se bavila građanskim aktivizmom. Inicijatorica sam mnogih akcija i predlagačica inicijativa za dobrobit građana Sanskog Mosta. Učesnica sam  mnogobrojnih seminara u organizaciji Naše stranke. Najaktivnija sam na polju ekologije i rješavanja problema gradske deponije. Članica sam Inicijative 50%.

E-mail: nadja.nukic@gmail.com