Muharem Musić

Kandidat broj 10 na listi Naše stranke za Skupštinu Tuzlanskog kantona

Posljednjih 27 godina zagovornik sam promicanja liberalne političke ideje u Bosni i   Hercegovini.                                                                                                                                  

Kao liberal, bio sam član Općinskog vijeća tri uzastopna mandata, u okviru kojih sam obnašao funkcije vijećnika, zamjenika predsjedavajućeg  i predsjedavajućeg Općinskog vijeća.

Najveći dio svog političkog angažmana sam posvetio unapređenju razvoja lokalne samouprave i razvoju građanskog aktivizma u procesu prepoznavanja problema lokalnog karaktera i izradi politika za unapređenje životnih uslova u lokalnim sredinama.