Muhamed Okanović Oki

Kandidat broj 39 na listi za Skupštinu Tuzlanskog kantona

Rođen sam 1954. godine u Miričini a živim u Gračanici. Završio sam Gimnaziju a radni vijek proveo u Zavodu zdravstvenog osiguranja Tuzla na raznim radnim mjestima, od referenta do kontrolora-instruktora.

Za sebe mogu reći da sam vječiti buntovnik i svima opozicija. Puno sam se angažovao u građanskom aktivizmu i nevladinom sektoru. Pokrenuo sam rad kulturno-umjetničkog društva u svom rodnom mjestu. Iako nisam imao nikakve političke funkcije, okupio sam građane i izvršio prosijecanje puta iz Miričine za Ratiš na poznato izletište Dovište. Nakon toga sam kroz pisanje projekata obezbijedio sredstva i postavio putokaze, klupe i stolove na odmorištima. 

Kroz rad u Gradskom odboru Naše stranke pokrenuo sam više inicijativa za poboljšanje uslova života građana. Mnoge su uspješno realizovane.

Smatram da se i u malim sredinama na polju kulture može puno učiniti i da se mogu stvoriti uslovi da se kulturni sadržaji približe širokim narodnim masama. Ja ću lično pomoći da se u mnogim sredinama formiraju kulturno-umjetnička društva.

Moj politički cilj je promijeniti stanje u Bosni i Hercegovini. Zalažem se da postanemo država vladavine prava. 

E-mail: oki.m1@outlook.com

“Moj politički cilj je promijeniti stanje u Bosni i Hercegovini. Zalažem se da postanemo država vladavine prava.”