Mirzeta Kašić-Lelo

Kandidatkinja broj 11 za Parlament Federacije BiH

Cjelokupno visokoškolsko obrazovanje (dodiplomski, postdiplomski i doktorat) stekla sam na Odsjeku za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Iako radim u srednjoj školi (tokom specijalizacija i u osnovnoj), sve vrijeme bavila sam se i naučno-istraživačkim aktivnostima (ekologijom i biosistematikom životinja).

Moje profesionalno usavršavanje počelo je radom u obrazovanju, gdje sam radila kao nastavnica, pomoćnica direktora i direktorica, a u slobodnom vremenu sam uradila magistrat i doktorat te istraživala za publiciranje naučnih publikacija.

Članica sam više NVO-a kako u Bosni i Hercegovini tako i u susjednim zemljama. Autorica ili koautorica sam više naučnih i stručnih radova (26), udžbenika i monografija (5). Učesnica sam na više seminara, simpozija i projekata koji se odnose na očuvanje i zaštitu životne sredine (8).

Moje djelovanje u Stranci će se odnositi na obrazovanje i ekologiju te uspostavljanje principa održivog razvoja, energetske i prehrambene samoodrživosti Federacije Bosne i Hercegovine. Također, među prioritetima mog djelovanja bit će i briga o okolišu, zaštiti voda, šuma, zemljišta, te očuvanje i zaštitu biodiverziteta. Zalažem se za dosljedno poštovanje ljudskih prava, socijalnu pravdu i dobrobit životinja.

“Evropski put Bosne i Hercegovine kao građanske, demokratske, slobodne i jedinstvene države mora biti osiguran. To je bio do sada a bit će i ubuduće moj cilj i predmet djelovanja u Našoj stranci.”