Mirsad Džafić

Kandidat broj 5 na listi za Parlament Federacije BiH

Rođen sam 14. 12. 1968. godine u Doborovcima. Dodiplomski studij završio sam na Odsjeku za biologiju i hemiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli te stekao zvanje profesora biologije i hemije. Postdiplomski studij završio sam na Prirodno-matematičkom fakultetu, također na Univerzitetu u Tuzli i stekao zvanje magistar primijenjene biologije.

Zaposlen sam u Osnovnoj školi „Tržačka Raštela“. Tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu bio sam pripadnik Armije RBiH. Oženjen sam i otac dvoje djece. Altruist, pacifist i kosmopolit.

Politički cilj mi je izgradnja boljeg, sretnijeg i prosperitetnijeg bosanskohercegovačkog društva. Bosni i Hercegovini moramo vratiti ugled na internacionalnom planu, a građanima Bosne i Hercegovine obezbijediti uslove za život dostojan čovjeka.

“Politički cilj mi je izgradnja boljeg, sretnijeg i prosperitetnijeg bosanskohercegovačkog društva.”