Mirjana Marinković-Lepić

Nositeljica liste za Parlament Federacije BiH

Bosna i Hercegovina mora biti NAŠA zemlja u pravom smislu te riječi – zemlja svih građanki i građana, na svakom pedlju njene teritorije. Moja vizija građanske Bosne i Hercegovine podrazumijeva zemlju jednakih šansi i mogućnosti, zemlju u kojoj će zakon biti jednak za sve i u kojoj će kompetencije, znanje, čast i poštenje biti zvijezde vodilje u svim oblastima života i rada. Za te ciljeve sam se borila i u prethodnom mandatu, kao poslanica u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, a nastavit ću djelovati na taj način i u budućem političkom životu i radu.

Nakon završetka Pravnog fakulteta u Sarajevu preko 20 godina sam radila u Pivari Tuzla, kao šefica sektora za pravne poslove i sekretar dioničkog društva. Karijeru sam nastavila u oblasti formalnog i neformalnog obrazovanja, bila na čelu ustanove socijalne zaštite u Tuzli i pomoćnica ministra finansija TK za pravne poslove. Autorica sam knjige “Uloga masovnih medija u afirmaciji ljudskih prava u Bosni i Hercegovini” te više naučnih i stručnih radova iz oblasti odnosa sa javnošću i ljudskih prava.

Posljednje četiri godine sam poslanica Naše stranke u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Ponosim se činjenicom da sam, po broju aktivnosti jedna od pet najaktivnijih poslanika/ica. Moj politički rad obilježen je borbom za ljudska prava, posebno prava žena te prava manjinskih i ranjivih skupina. Racionalno i zakonito korištenje javnog novca, ukidanje privilegija izabranim i imenovanim zvaničnicima, borba protiv korupcije, ali i pokušaja bilo kakve razgradnje države Bosne I Hercegovine su, takođe, bili aspekti mog rada. Članica sam Komisije za finansije i budžet i Komisije za ravnopravnost spolova Predstavničkog doma PSBIH, zajedničke Komisije za ljudska prava, te članica ad hoc Istražne komisije za ispitivanje stanja u pravosuđu Predstavničkog doma. 

U Našoj stranci obavljam dužnosti članice Predsjedništva i Glavnog odbora stranke te predsjednice Odbora za Statut.

E-mail: mirjana.lepic@mail.com

“Čvrsto sam uvjerena da Bosna i Hercegovina može krenuti evropskim putem i da u drugačijem odnosu političkih snaga možemo ispuniti zadate prioritete Evropske komisije.”