Mirha Husika

Kandidatkinja broj 2 na listi za Parlament Federacije BiH

Moj politički cilj je demokratsko, građansko i obrazovano društvo, u kojem je vladavina prava iznad interesa pojedinaca. Kroz otvorenost za suradnju, usmjerena sam ka razvijanju i realizaciji inovativnih ideja bitnih za društvenu zajednicu, u kojima do izražaja dolazi mlad, obrazovan, aktivan i ekološki osviješten čovjek i smatram da kao takav treba da predstavlja okosnicu zdravog društva.

Nakon završetka Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, radim kao profesorica u Mješovitoj srednjoj školi Kakanj i Srednjoj tehničkoj školi Kemal Kapetanović Kakanj. Suradnica sam i članica Skupštine NVO Alternative Kakanj, gdje sam imala priliku raditi na projektima u oblasti ekologije, ljudskih prava i projektima za mlade. Kroz kreativno i pozitivno okruženje u NVO-ima surađivala sam sa stranim i domaćim organizacijama i medijima na polju ekologije i ljudskih prava, učestvovala na seminarima, javnim raspravama i otvorenim dijalozima o pomenutim temama.

Kao članica Lokalnog odbora Naše stranke Kakanj radila sam na predstavljanju stranke preko društvenih mreža, na poziciji PR-a, u izbornoj kampanji 2020. a isto sam zaduženje preuzela i u ovoj kampanji. Aktivno sudjelujem u radu stranke tako što preko naših vijećnika i vijećnice podnosim inicijative Općinskom vijeću i identifikujem probleme u lokalnoj zajednici te s našim predstavnicima predlažem rješenja.

E-mail: mirhahusika@gmail.com

„U budućnosti vidim našu Bosnu i Hercegovinu kao zemlju u kojoj je politika istinski u službi građana i građanki i u kojoj ima mjesta za sve koji joj žele prosperitet i napredak.“