Miralem Prijić

Nosilac liste za Parlament Federacije BiH

Porijeklom sam iz malog sela Voljice u opštini Gornji Vakuf-Uskoplje. Početkom rata sa porodicom odlazim u Njemačku gdje smo živjeli do 1999. godine, nakon čega odlazim u Ameriku gdje sam završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao sam biologiju i antropologiju na University of Albany. Radio sam kao naučnik biotehnologije više od osam godina u raznim laboratorijima uključujući i MIT, gdje sam radio na razvoju i proizvodnji „pametnih“ lijekova za dijabetičare.
Radio sam kao mentor za Fondaciju budućnosti u Bosni i Hercegovini gdje sam aktivno pomagao studentima da ostvare svoj puni potencijal. Prošle godine sam stekao zvanje magistra socijalne i javne politike na Empire State Collegeu. Stečeno znanje želim primijeniti u svojoj zemlji Bosni i Hercegovini te stvoriti bolju političku atmosferu i bolje mjesto za život.
Zanimaju me realne političke teme, kao što su budžet i povećanje izdvajanja za nauku i tehnologiju u FBiH, standardizacija statistike u FBiH kao načina odlučivanja zasnovanog na dokazima i činjenicama, širenje privatnog sektora, fer tretman manjina, socijalna pravda, zelena energija i izgradnja boljih veza s dijasporom kroz otvaranje ureda za dijasporu u Vladi FBiH.

E-mail: m.prijic@hotmail.com

“Vidim Bosnu i Hercegovinu u 21. vijeku kao stabilnu, prosperitetnu i tehnološki naprednu zemlju.”