Miralem Nevačinović

Kandidat broj 12 na listi za Skupštinu Tuzlanskog kantona

Rođen sam 9. januara 1958. godine u Tuzli. Završio sam Građevinski fakultet Univerziteta u Sarajevu 1984. godine na Odsjeku za saobraćajnice. Ekspert sam za saobraćajnice i građevinsku infrastrukturu. Radio sam u GIK Tehnograd OOUR Lukavac, na Institutu za građevinarstvo GIT Tuzla, IRC (International Rescue Committee Spain), NNM-Inženjering d.o.o. Tuzla i Euro design d.o.o. Tuzla. Od 1992. do 1996. godine učestvovao sam u odbrani BiH kao oficir inžinjerije ARBiH. Godine 2008. otvorio sam vlastiti projektni biro u kojem radim i danas baveći se rješavanjem problema saobraćajne infrastrukture.

Radni vijek sam proveo projektujući i gradeći stotine objekata na prostoru cijele bivše države, objavljujući stručne radove te učestvujući u stručnim tijelima za standarde u Jugoslaviji. Poslije rata sam se bavio unapređenjem građevinarstva te kao ekspert za saobraćajnice deset godina sam vodio najsloženije objekte na autocesti A1 (koridor VC) vrijedne stotine miliona eura. 

Oženjen sam. Moja supruga dr. sci. Enida Nevačinović je ljekar specijalista, sin advokat a kćerka student druge godine medicine.

Poslije rata nisam bio član niti jedne stranke niti sam ikada radio u organima, institucijama i tijelima koja se finansiraju iz budžeta.