Miomirka Melank

Kandidatkinja 5. na listi za Skupštinu Kantona Sarajevo

Moj je politički cilj promijeniti svijet tako da se više ljudi osjeća slobodnim. Stojim iza svojih uvjerenja, ali respektujem i argumentovana mišljenja drugih. Zalažem se za dosljedno poštovanje ljudskih prava, socijalnu pravdu i univerzalnu prisutnost nauke, obrazovanja, kulture i sporta. 

Nakon završetka Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu, radila sam na kreativnim i organizacionim poslovima kao slobodna umjetnica, grafička dizajnerka, novinarka, urednica, direktorka, članica i predsjednica NVO, autorka, saradnica i koordinatorka na lokalnim, regionalnim i evropskim projektima u oblasti kulture, ekologije, slobode govora i medija, rodne ravnopravnosti i ljudskih prava. Sarađivala sam profesionalno sa više od stotinu firmi, ustanova i klijenata, od privrednih, sportskih i profitnih do kulturnih organizacija i institucija. 

U kreativnom timu Naše stranke sam autorka dizajna i produkcije vizuelnih komunikacija u izbornim kampanjama 2014, 2016, 2018, 2020. i 2022. godine. Zastupnica sam Naše stranke u Predstavničkom domu Parlamenta BiH u mandatu 2018 – 2022, gdje sam bila i predsjednica Komisije za ljudska prava i slobode, članica Komisije za jednakopravnost spolova i Odbora za ekonomsku i finansijsku politiku. Ponosna sam da je na moju inicijativu usvojena Dopuna Zakona o Jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa. Uveden je novi obrazac – JS3320 – za evidentiranje penzionog osiguranja po drugim osnovama, u ovom slučaju za istaknute umjetnike KS.

E-mail: milamelank@yahoo.com

“Vjerujem da naša zemlja Bosna i Hercegovina ima budućnost, i to u Evropi, kao punopravna članica i država zadovoljnih građanki i građana.”