Mihad Sakić

Kandidat broj 5 na listi Naše stranke za Parlament Federacije BiH

Rođen sam 1961. godine u Tuzli. Živim u Puračiću.

Određena politička iskustva sam stekao u periodu 1987. – 2022. godine. Pripadam generaciji liberalnih demokrata koja je stasala iz Saveza socijalističke omladine Bosne i Hercegovine. Stvorili smo političku stranku koja je bila prva stranka u nastanku političkog višestranačja u Bosni i Hercegovini. Sudjelovao sam na svim dosadašnjim izborima koji su se održavali u BiH. Većinom kao kandidat LS, LDS i u jednom periodu kao kandidat Stranke za BiH. Izborni rezultati koje sam postizao uglavnom su bili prosječni. Biran sam za vijećnika u Općinskom vijeću Lukavac u tri izborna ciklusa a u jednom sam bio izabran i za poslanika u Skupštinu Tuzlanskog kantona. Obavljao sam dužnost direktora Doma kulture Lukavac i direktora Javne biblioteke Lukavac. Angažovan sam u radu udruženja koja se bave kulturom, sportom i ljudskim pravima, prije svega antifašističke tradicije u BiH.

Šta će to biti glavnina mog nastojanja kao kandidata za PDF BiH? To će biti prije svega borba za prava svih građanki i građana, koja slobodu svih dovodi na prvo mjesto. Lukavačke teme su obavezujuća priča. Naročito BORBA za izlazak Lukavca iz grupe najzatrovanijih sredina za život ljudi, potpuna rekonstrukcija dijela federalnog puta Tuzla – Doboj, dionica od Šićkog Broda do Gračanice. Borit ću se za osiguranje socijalnog obezbjeđenja osobama koje su nezaposlene i koje su starije od 50 godina, posebno kad je ženska populacija u pitanju. Nezaposleni su najobespravljenija kategorija građana u našoj zemlji. Zalagat ću se za izmjene i dopune Zakona o lokalnoj samoupravi, gdje se treba dati veća nadležnost mjesnim zajednicama, prije svega u oblasti većeg raspolaganja finansijskim sredstvima, jer općine i gradovi sredstva raspodjeljuju NEPRAVEDNO.

“Zaključimo zajednički priču o socijalno-liberalnom društvu i državi s dosta više pravde i pravičnosti. NAŠA STRANKA to može!”