Mersiha Jogunčić

Kandidatkinja broj 3 na listi za Skupštinu Tuzlanskog kantona

Rođena je i živi u Gračanici. Na Filozofskom fakultetu u Sarajevu stekla je zvanje profesorice filozofije i sociologije. Članica je Naše stranke od osnivanja 2008. godine i od tada neprekidno radi na promicanju ideje i politika Naše stranke. 

Predsjednica je Gradskog odbora Naše stranke Gračanica, članica Glavnog odbora Naše stranke, vijećnica u Gradskom vijeću Grada Gračanica te članica Komisije za ravnopravnost spolova GV Gračanica i Komisije za jednakopravnost spolova Skupštine TK. 

Dugi niz godina aktivistkinja je NVO sektora u zemlji i regionu gdje je stekla dodatnu edukaciju iz raznih oblasti s naglaskom na zaštitu ljudskih prava. Posebno je ponosna na svoj građanski aktivizam (Plenum Gračanica i PGG) gdje je uspjela da spoji politiku i civilni sektor, te da sebe formira kao političarku po mjerilima građanki i građana. 

Aktivna je i u oblasti kulture, kao članica dramskog studija KUD-a „Adem Alić“, te organizatorica i promotorica raznih kulturnih događaja. Izuzetno je aktivna u svim humanitarnim akcijama na području Tuzlanskog kantona.

Kao najaktivnija vijećnica, s najviše pitanja i inicijativa tokom mandata, koja je u stalnom kontaktu s građankama i građanima, duboko je uvjerena da je politika častan, ali težak posao, te da političari i političarke moraju i mogu biti izuzetno odgovorne i moralne osobe, što svojim predanim radom konstantno pokazuje.

“Kao najaktivnija vijećnica, s najviše pitanja i inicijativa tokom mandata, koja je u stalnom kontaktu s građankama i građanima, duboko je uvjerena da je politika častan, ali težak posao.”