Merima Šarganović

Kandidatkinja broj 6 na listi za Skupštinu Unsko-sanskog kantona

Članica sam Naše stranke koju vidim kao jedinu političku opciju koja ima više nego dovoljno civiliziran i kulturan odnos prema građankama i građanima koje zastupa i ne podcjenjuje ih. Tako se vraća povjerenje u politiku i institucije sistema koje je ozbiljno narušeno

Cilj je nametnuti poštivanje Zakona o zaštiti životinja i mijenjati mentalitet ljudi kojima je pas problem jer je na ulici a sami su uzrok tome. 

Zaposlena sam. Dobrovoljna sam darovateljica krvi – 32 puta. Moj primarni cilj je zašitita životinja i životne sredine. 

E-mail: merimasarganovic@gmail.com

“Cilj je nametnuti poštivanje Zakona o zaštiti životinja i mijenjati mentalitet ljudi kojima je pas problem jer je na ulici a sami su uzrok tome.”