Medina Juhić

Kandidatkinja broj 4 na listi za Skupštinu Zeničko-dobojskog kantona

Kroz svoj politički angažman prvenstveno želim marginalizovanim grupama građanki i građana omogućiti osnovne uslove za život, s posebnim osvrtom na djecu i mlade. Smatram da je doprinos mladih ljudi od presudnog značaja i da putem političkog ili građanskog aktivizma mogu utjecati na pozitivne promjene. Mladi ljudi koji su progresivni trebaju utjecati na svoju generaciju podstičući ih da budu aktivni.
Rođena sam 2000. godine u Zenici, gdje sam završila Prvu gimnaziju. Početkom 2017. godine sam se učlanila u Forum mladih, gdje sam nakon nekoliko godina postala predsjednica Foruma. Danas sam predsjednica Gradskog odbora u Zenici te članica Glavnog odbora Naše stranke. Ambasadorica sam Uyolo fondacije u BiH te aktivna volonterka od 2015. godine.
S ponosom mogu reći da su pokrenuta neka od ključnih pitanja za djecu i mlade, a sve to zahvaljujući aktivizmu i upornosti organizacije na čijem sam čelu. Želim omogućiti djeci od najranijih godina života kvalitetno odrastanje i odgoj, jer upravo to utječe na formiranje ličnosti u zrelijim godinama i na njihov put daljeg razvoja i napredovanja.

“S ponosom mogu reći da su pokrenuta neka od ključnih pitanja za djecu i mlade, a sve to zahvaljujući aktivizmu i upornosti organizacije na čijem sam čelu.”