Medina Đulović

Kandidat broj 4 na listi za Parlament BiH

Završila sam Gimnaziju u Sanskom Mostu, smjer: Saradnik u nastavi. Članica sam Naše stranke od 2010. godine. Prisustvovala sam seminarima u organizaciji Naše stranke. Trenutno obavljam dužnost sekretarice Općinskog odbora Naše stranke Sanski Most. Politike za koje sam zainteresovana su obrazovanje i ekologija te ću i u narednom periodu djelovati u tom smjeru. Ideja koju zastupa Naša stranka mi daje snagu i vjeru u bolju i pravedniju budućnost. Aktivno sam učestvovala u organizacijama brojnih tribina o temama koje su bile od ključne važnosti za naše sugrađane. Nastojat ću politike Naše stranke što uspješnije predstavljati u USK.

Članica sam Inicijative 50%, na što sam jako ponosna, jer se pokazalo da su žene itekako sposobne da se uhvate u koštac s najtežim problemima.

E-mail: medina.dulovic@outlook.com

“Nastojat ću politike Naše stranke što uspješnije predstavljati u USK.”