Marcela Ravlija

Kandidatkinja broj 10 na listi za Skupštinu Zeničko-dobojskog kantona

Moj politički cilj je da kvalitetno predškolsko obrazovanje bude dostupno djeci bez obzira na mjesto stanovanja i bez obzira na socijalni status porodice. Predškolsko obrazovanje je značajno za socijalizaciju, razvoj kompetencija i vještina djece predškolskog uzrasta. Sufinanciranjem boravka djece u vrtićima smanjuje se i ekonomski pritisak na porodicu.

Nakon završetka Pedagoške akademije radila sam kao prevoditeljica u talijanskoj humanitarnoj organizaciji i već duže od dvadeset godina radim kao odgajateljica u predškolskoj ustanovi „Mladost“ u Kaknju. 

Potpredsjednica sam Lokalnog odbora Naše stranke Kakanj i članica sam Povjereništva Kantonalnog odbora Naše stranke u ZDK. Također sam članica Inicijative 50%. Učestvovala sam na Općim izborima 2018. i Lokalnim izborima 2020. godine. Od osnivanja odbora u Kaknju aktivno učestvujem u njegovom radu i zajedno s našim vijećnicima radim na identifikaciji problema u našoj lokalnoj zajednici i podnosim inicijative za njihovo rješavanje.

E-mail: marcela.ravlija@gmail.com

“Omogućimo našoj djeci da odrastaju u zdravoj, čistoj i poticajnoj sredini. Samo tako mogu izrasti u sretne i ispunjene mlade ljude.”