Kenan Đonko

Kandidat broj 24 na listi za Skupštinu Kantona Sarajevo

Moj je politički cilj podizanje standarda života građana našeg kantona i zemlje kroz stvaranje boljeg i konkurentnijeg privrednog ambijenta, zahvaljujući kojem će se moći izgraditi bolji sistem upravljanja svim drugim, također vrlo važnim, aspektima naših života: saobraćaj, zdravstvo, javne površine i infrastruktura, životna okolina, kultura… 

Tokom i nakon završetka magisterija na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, radio sam 12 godina na raznim marketinškim, prodajnim i menadžerskim poslovima u bankarskom, a potom i pet godina na vodećim poslovima u telekomunikacijskom sektoru. U protekle dvije godine osnovao sam novu firmu u kojoj sam trenutno i direktor. Sarađivao sam profesionalno sa više od stotinu firmi, ustanova, dobavljača i velikih klijenata te bio angažiran na restrukturiranju poslovanja i optimiziranju organizacije mnogih preduzeća.  

U timu Naše stranke sam aktivan član sarajevskog općinskog odbora Novi Grad. Također, član sam Odbora za budžet i finansije pri Gradskom vijeću Grada Sarajevo, kao i član Skupštine JP Olimpijski bazen Otoka. Na lokalnom nivou inicijator sam gradnje prvog skejt parka u Općini Novi Grad, oslobađanja od plaćanja komunalnih taksi svih firmi u COVID periodu te oslobađanja od plaćanja tih taksi općenito u prve dvije godine poslovanja svih novoregistrovanih pravnih lica. Inicijator sam i EKO aplikacije, te mnogih drugih inicijativa.

E-mail:kenandonko@mail.com

“Vjerujem da naša Bosna i Hercegovina, kao zemlja ravnopravnih i zadovoljnih građanki i građana, bez obzira gdje u njoj žive, može postati jedna od perspektivnijih evropskih zemalja.”