Jasminka Čelić

Kandidatkinja broj 9 na listi za Skupštinu Tuzlanskog kantona

Rođena sam 1964. godine u Gračanici. Po profesiji sam profesorica engleskog jezika i književnosti i ekonomistica a radim kao nastavnica engleskog jezika. Živim u Lukavici gdje sam se aktivno angažovala na obnavljanju rada Kulturno-umjetničkog društva, po kome je Lukavica bila prepoznatljiva u prijeratnom periodu. U svojstvu prevodioca sam učestvovala bez naknade u projektima s inostranim donatorima i organizacijama koji su svoje projekte realizirali na području mjesne zajednice Lukavica. 

Građanska sam aktivistica i zalažem se za vladavinu prava s posebnim naglaskom na ravnopravno učešće žena u političkom životu.