Jasmin Imamović

Kandidat broj 6 na listi za Parlament BiH

Moj politički cilj je dati sve od sebe da ubrzam ozdravljenje naše zemlje. 

Kako? – Politikom otvorene ruke, a ne konflikta

Politika otvorene ruke kroz dijalog traži uzroke problema i način njihovog rješavanja. Da bismo je mogli zastupati moramo se kretati, upoznavati nove ljude, mjesta i njihove specifičnosti. Nakon osnovne škole, sam odlazim prvo u Sloveniju, zatim u Njemačku gdje sam imao priliku upoznati različite ljude i kulture.  

Nakon povratka u Sarajevo, osnivam porodicu i nastavljam život u svom rodnom gradu.  

Posljednjih 20 godina mog poslovnog angažmana odvija se u privatnom sektoru. Sticao sam iskustvo upravljajući projektima i prodajom u različitim esnafima, od višemilionskih projekata na tržištu kapitala i nekretnina, preko velikih IT implementacija, do ugostiteljstva i turizma. Smatram da moje raznovrsno iskustvo daje multipotencijal, koji može uz poznavanje svakog pedlja ove zemlje u kojoj sam napravio milion kilometara radeći i družeći se sa ljudima od Banja Luke do Međugorja, od Goražda do Jajca, biti neobično važno da u Parlamentu BiH približim i okupim slične. 

Član sam Naše stranke 10 godina pasivno, dok se politikom aktivno bavim posljednje dvije godine jer smatram da je vrijeme da svi damo svoj doprinos kako bi naša zemlja konačno “ozdravila”. U Našoj stranci sam u Kantonalnom odboru, Izbornom štabu, Općinskom odboru Novi Grad i Etičkoj komisiji. Pretežno sam na terenu sa ljudima, gdje osjetim bilo naroda i to što čujem pokušavam kroz rad i politike Naše stranke pretvoriti u stvarnost. 

Stojim iza svojih uvjerenja, ali poštujem i argumentovana mišljenja drugih i, ako su bolja od mojih, mijenjam se jer vjerujem u cjeloživotno učenje. 

Posljednjih sedam godina upravljam kompanijom Taz Group, u kojoj se bavim savjetovanjem pravnih i fizičkih lica koja nemaju sjedište u Sarajevu, prvenstveno za privlačenje ozbiljnih investitora čiji su jedini parametar da li će ulagati u neku zemlju izvještaji Svjetske banke prema kojima BiH, nažalost, uz sav svoj potencijal, nije magnet za ozbiljne investitore. Naprotiv, prekomplikovana administracija i visok stepen korupcije su magnet za spekulativne investitore i mešetare sa svih meridijana.

Moja želja je da aktivnim bavljenjem politikom promijenim parametre tog izvještaja u kojem se BiH nalazi:

  1. Na 173. mjestu po lakoći dobijanja građevinskih dozvola;
  2. Na 130. mjestu po percepciji stepena korupcije i u kojoj treba preko 40 radnih dana za pokretanje bilo koje vrste biznisa.

Jedini parametar u kojem smo dobri je porezna politika i to porez na dobit, što nas zapravo stavlja u svojevrsnu poresku oazu koja je, nažalost, ponovo interesantna samo spekulantima i mešetarima.

Garantujem vam da se u četiri godine mog mandata, ako mi ga povjerite, u saradnji sa ostalim nivoima vlasti, stvari mogu značajno popraviti, što bi u konačnici značilo investicije ozbiljnih investitora koje svaka država priželjkuje. 

“Garantujem vam da se u četiri godine mog mandata, stvari mogu značajno popraviti, što bi u konačnici značilo investicije ozbiljnih investitora koje svaka država priželjkuje.”