Irfan Zukić

Kandidat broj 29 na listi za Skupštinu Zeničko-dobojskog kantona

Rođen sam 28. 2. 1966. godine u Kaknju. Osnovnu i srednju školu sam završio u Kaknju. Poslije završetka školovanja zaposlio sam se u RMU Kakanj kao rudarski tehničar, odakle sam otišao u penziju.