Ilijaz Hadžavdić

Kandidat broj 14 na listi za Skupštinu Zeničko-dobojskog kantona

Moj motiv da se uopće bavim politikom je moja želja da u okviru svojih mogućnosti doprinesem stvaranju poštenijeg i uspješnijeg bosanskohercegovačkog društva, koje će pružiti svim svojim građanima i građankama jednake šanse za obrazovanje, liječenje i zapošljavanje, bez obzira na nacionalnu, vjersku ili ideološku orijentaciju. 

Član sam Naše stranke skoro od samog osnutka i bio sam učesnik na prva dva Kongresa.

Čvrsto vjerujem da bilo koji građanin i građanka BiH ne smije biti diskriminiran ni po kojem osnovu i da svaki pojedinac ima zagarantovana sva ljudska prava, koja će štiti Ustav BiH u pravnom i praktičnom smislu. Uvjeren sam da je Naša stranka politička organizacija koja se od svog nastanka zalaže za navedene principe.

U toku mog radnog angažovanja promijenio sam dosta kompanija, ali najviše sam se zadržao u realnom sektoru, odnosno u privatnoj kompaniji, koja veći dio svoje proizvodnje izvozi na evropsko tržište. U toj kompaniji sam menadžer prodaje. Kroz svoj dugogodišnji angažman na ovim poslovima dobro sam upoznat sa svim problemima s kojima se susreću kompanije iz realnog sektora. Trudit ću se da svojim djelovanjem unutar Naše stranke doprinesem da se proizvodnim, izvozno orijentiranim kompanijama, obezbijede povoljniji uvjeti za njihovo djelovanje.  

Kao bivši košarkaš, niz godina sam radio kao košarkaški trener mladih selekcija u KK “Žepče” iz Žepča. Kao sportista u duši, trudit ću se da se i u političkim krugovima konačno shvati koliko je sport značajan za jedno društvo, odnosno državu. 

E-mail: Ilijaz.h@gmail.com

“Kao nepopravljivi optimista vjerujem da ipak imamo šansu da našu Bosnu i Hercegovinu možemo iščupati iz ralja nacionalizma i mržnje i konačno krenuti u pravom smjeru.”