Hariz Oruč

Kandidat broj 31 na listi za Skupštinu Tuzlanskog kantona

Hariz Oruč rođen je u Tuzli 6. 3. 1998. godine. Pohađao je Gimnaziju Meša Selimović i trenutno studira na Fakultetu za Elektrotehniku u Tuzli. 

Dosadašnji politički angažman proveo je u Forumu mladih Naše stranke a bio je i kandidat na lokalnim izborima 2020. godine.