Goran Kadić

Kandidat broj 24 na listi za Skupštinu Unsko-sanskog kantona

Moj politički cilj je stabilna, jedinstvena i građanska BiH. 

Kao penzioner, zalažem se za reformu zdravstva u cilju poboljšanja zdravstvenih usluga za sve građane. 

Nakon završetka Škole za grafiku, dizajn i medijsku produkciju srednje strukovne škole u Zagrebu zaposlio sam se u firmi “Pollietilenka” Bihać, u kojoj sam proveo većinu radnog vijeka, od proizvodnje do rukovodećih radnih mjesta, i tako stekao vještine neophodne za uspješan rad jedne od najvećih fabrika u bivšoj državi. Smatram da s tim iskustvom mogu doprinijeti boljem materijalnom i političkom položaju građana BiH.

E-mail: Gorankadic101@gmail.com

“Vjerujem da naša zemlja Bosna i Hercegovina ima budućnost sa svim svojim prirodnim resursima koji nisu iskorišteni, a samim tim i za državu zadovoljnih građana.”