Ermin Osmanagić

Kandidat broj 3 na listi za Parlament Federacije BiH

Politički sam aktivan od 2016. godine kad sam se učlanio u Našu stranku. Iako se često pitam šta radim u ovom blatu koje se zove politička situacija u BiH, nikad se nisam pokajao što sam postao član Naše stranke. 

Još uvijek, kao i tada, maštam o pravednijem i obrazovanijem društvu koje će slijediti evropske standarde u svim oblastima. Smatram da kroz izmjene zakona trebamo primjenjivati evropsku praksu korištenja novih tehnologija u svim oblastima, a pogotovo u oblastima ekologije i ekonomije. 

Nakon lokalnih izbora 2016. godine postao sam vijećnik u Općinskom vijeću Sanski Most. Bio sam učesnik seminara u organizaciji Naše stranke koji su pripremani za vijećnike kao i u okviru projekata Naše stranke za Smart City.

E-mail: ermin_osmanagic@yahoo.com

“Maštam o pravednijem i obrazovanijem društvu koje će slijediti evropske standarde u svim oblastima.”