Enesa Bečirović

Kandidatkinja broj 20 na listi za skupštinu Zeničko-dobojskog kantona

Jedan od mojih glavnih ciljeva je mentalno zdravo i obrazovano društvo. Podržavam feminizam, kulturalne različitosti i socijalnu jednakost.

Nakon završene srednje medicinske škole u Zenici postajem članica Foruma mladih Naše stranke i članica Inicijative 50%.
Učestvovala sam u nekoliko projekata, bila aktivna članica vijeća učenika i ostvarila saradnju nevladinim sektorom.

E-mail: enesabecirovic9@gmail.com

 

“Nadam se da ću svojim doprinosom postići to da ova država bude moj prvi i jedini izbor i da će vrata odlaska biti zatvorena.”