Enes Mulalić

Kandidat broj 30 na listi za Skupštinu Tuzlanskog kantona

Moj politički cilj je borba za očuvanje prirode kao i smanjenje zagađenosti. Takođe se zalažem za poštovanje ljudskih prava, ravnopravnost spolova, socijalnu pravdu i sportsku kulturu mladih.

Po završetku srednje škole radio sam kao ugostiteljski radnik sve do 1992. godine kada počinje agresija na našu zemlju. U maju 1992. godine dobrovoljno sam se mobilisao i ostao u Armiji RBiH sve do završetka rata. Poslije demobilizacije radio sam na raznim poslovima kao sezonski radnik. Trenutno sam zaposlen u privatnoj firmi.

U Našu stranku sam se učlanio 2018. godine, a od 2020. godine uzeo sam aktivno učešće u radu Gradskog odbora. Iste godine bio sam na listi za lokalne izbore, gdje sam s kolegama i kolegicama radio na kampanji. Član sam Vijeća mjesne zajednice Gračanica.

“Vjerujem da naša zemlja Bosna i Hercegovina može i mora bolje, kao jedna moderna evropska država svih njenih građanki i građana.”