Emir Bilalović

Kandidat broj 3 na listi za Parlament Federacije BiH

Od djetinjstva sam stalno društveno i poslovno aktivan. Nakon demobilizacije, radio sam u Computer Training Centru u Sarajevu. Okušao sam se u malom privatnom biznisu u Kaknju; radom u nevladinom sektoru pomagao povratnike širom naše zemlje; kroz Centar mladih u Kaknju dijelio s djecom i mladima moja informatička znanja i osnovao prvi internet klub u Kaknju. U firmi u kojoj sam zaposlen pokrenuo sam program donacija za opremanje informatičkih kabineta u kakanjskim osnovnim i srednjim školama.

Kao IT profesionalac s preko dvadeset godina iskustva na uspostavljanju i održavanju kompleksnih informatičkih sistema, kao i analizi i optimizaciji poslovnih procesa, posmatram i, isprva bez namjere, analiziram okolinu, odnose i procese u našem društvu. Takođe, putujući širom Evrope, što privatno, što kroz aktivizam u nevladinom sektoru, a pogotovo radeći na rukovodećim pozicijama u velikoj međunarodnoj kompaniji, imao sam priliku vidjeti i drugačije uređena društva. Sve to vrijeme posmatram kako moja djeca rastu i razmišljam kakve ih poteškoće očekuju u njihovom životu, u našem društvu.

Nakon lokalnih izbora 2016. vidim da se ništa ne mijenja u mojoj lokalnoj zajednici, a ni u cijeloj Bosni i Herzegovini, te se priključujem inicijativnom odboru Naše stranke u Kaknju, od kada sam aktivni član Lokalnog odbora Kakanj, a od 2019. i Glavnog odbora Naše stranke.  

Učesnik sam mnogih treninga i seminara uključujući i poslovni „Leadership Excellence Program“ u trajanju od 18 mjeseci i politički „Regional Liberal Integrity Leaders Program“ već drugu godinu.

Cilj i velika želja mi je da svoje iskustvo i znanje iskoristim i kroz politički angažman doprinesem:

– Balansiranom razvoju privrede, gdje država pomaže a ne sputava razvoj legalnog poslovanja poštenih privrednika, gdje radnik ne mora žrtvovati zdravlje i dignitet da bi prehranio porodicu; 

– Transparentnom zapošljavanju u državnom sektoru u skladu s fer i konkretnim kriterijima;

– Transparentnoj javnoj upravi jednakoj za svakog građanina i građanku;

– Sistematskoj zaštiti prirode. 

E-mail: emir.bilalovic@gmail.com 

“Balansiranom razvoju privrede, gdje država pomaže a ne sputava razvoj legalnog poslovanja poštenih privrednika, gdje radnik ne mora žrtvovati zdravlje i dignitet da bi prehranio porodicu.”