Emina Herdić-Haračić

Kandidatkinja broj 35 na listi za Skupštinu Kantona Sarajevo

Nakon sticanja diplome na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, pripravnički/volonterski staž obavila sam na Općinskom sudu u Sarajevu. Svoju profesionalnu karijeru nastavila sam u bankarskom sektoru. U martu 2012. godine položila sam pravosudni ispit. U periodu od 2013. do 2020. radila sam kao stručna suradnica za naplatu putem suda, zatim u porodičnoj firmi kao diplomirana pravnica i menadžerica za prodaju, a od juna 2020. radim u Advokatskoj kancelariji Haračić Rašid.

S polaskom kćerke u osnovnu školu, 2020. godine, počinje moje intenzivnije interesovanje za situaciju i stanje u našoj zajednici – državi Bosni i Hercegovini.

Zastarjeli odgojno-obrazovni sistem zasigurno je rezultat dugogodišnje nezainteresovanosti vlasti. Ovakvo stanje direktno utječe na budućnost naše djece, a najdirektnija posljedica je odlazak naših građana i građanki iz Bosne i Hercegovine.

Iz navedenih razloga aktivno sam se uključila u politiku i pristupila Našoj stranci 2021. godine. Trenutno sam članica Općinskog odbora Centar Sarajevo.

Modernizacija odgojno-obrazovnog sistema, pitanje borbe protiv korupcije te sva druga pitanja iz nadležnosti kantona će biti u fokusu mog rada.

Ja istinski vjerujem da u našoj zemlji svaki građanin i svaka građanka moraju uživati jednaka prava i slobode.

“Modernizacija odgojno-obrazovnog sistema, pitanje borbe protiv korupcije te sva druga pitanja iz nadležnosti kantona će biti u fokusu mog rada.”