Edvin Pršeš

Kandidat broj 7 na listi za Skupštinu Bosansko-podrinjskog kantona

Rođen sam 13. 1. 2000. godine u Goraždu. Srednju stručnu školu sam završio u Goraždu.

Trenutno radim kao administrativni radnik i predstavnik više firmi kako stranih tako i domaćih.

Aktivno volontiram od 2015. godine za humanitarnu organizaciju “UFM International” kao prevodilac engleskog jezika. Sarađivao sam i volontirao za razne internacionalne organizacije u Bosni i Hercegovini. Bio sam dio savjetodavne grupe mladih pri misiji OSCE-a, gdje sam aktivno sudjelovao u izgradnji turističke platforme gornje drinske regije pod nazivom „Doživi dolinu Drine“.

Razlog moje kandidature je potreba za neophodnom promjenom sistema u našoj državi, počevši od lokalne zajednice.

Zalažem se za poštovanje ljudskih prava i ravnopravnost svih građanki i građana.

Mislim da naša zemlja može bolje. Bolja budućnost je pred nama i samo je trebamo uhvatiti za ruku. Dok neki pričaju o promjenama mi ih stvaramo.

E-mail: edvin16prses@gmail.com

“Bolja budućnost je pred nama i samo je trebamo uhvatiti za ruku.”