Dževdet Huskić

Nosilac liste za Parlament Federacije BiH

Želim da u kreiranju udžbeničke politike učestvuju aktivi učitelja  i nastavnika, želim da učitelje i nastavnike vratimo u učionice i da za svoj rad budu adekvatno plaćeni. Umjesto trošenja energije na suvišne administrativne poslove, želim da više vremena provodimo s djecom u učionici.

Nastavnicima je mjesto u učionici!

Više od dvadeset godina radim s djecom u osnovnim školama. Pored nastave, fokus mog rada u učionici je na upotrebi audiovizuelnih sredstava u nastavi i na razvoju kritičkog mišljenja kod mladih. Sarađivao sam s raznim NVO-ima  i s Humanitarnom organizacijom Comitato di Bergamo na poboljšanju uslova za život mladih u Kaknju. Jedan sam od osnivača Centra mladih u Kaknju 1998. godine. Od više ostvarenih projekata i saradnji, posebno bih istakao saradnju sa UG „Pravo ljudski“ i TPO Fondacijom iz Sarajeva. Učestvovao sam kao predavač na konferenciji u Info centru EU u Sarajevu o temi „Obrazovanje – rad sa socijalno ugroženim kategorijama, inkluzija“ i na međunarodnoj konferenciji „Audiovisual education – future or present“ u Skoplju u decembru 2017. U agenciji SERDA sam uspješno završio edukaciju o alatima i potrebnim vještinama za uspješno pisanje, apliciranje i upravljanje EU projektima (Program 1) 2018. Od decembra 2016. godine predsjednik sam OO NS u Kaknju. Demobilisani sam borac odbrambeno-oslobodilačkog rata i član sam Predsjedništva Naše stranke.

Vijećnik sam u Općinskom vijeću od 2020. godine i zajedno sa svojim kolegicama i kolegama uspješno mijenjamo političku paradigmu u Kaknju, ohrabrujući naše sugrađanke i sugrađane da javno iznose svoje mišljenje, kritike i prijedloge. Mi smo njihov glas u Vijeću, a oni to prepoznaju.

“U Kaknju podržavamo sve što je dobro za našu općinu bez obzira od koga prijedlog dolazi, a sve što smatramo da nije dobro kritikujemo predlažući bolja i konkretna rješenja.”