Dino Osmanović

Kandidat broj 6 na listi za Tuzlanski kanton

Rođen sam 1984. godine u Tuzli, živim u Lukavcu. Nakon osnovne i srednje škole, završavam Ekonomski fakultet u Tuzli i stičem zvanje diplomiranog ekonomiste. U posljednjih 5 godina sam vlasnik privatne kompanije sa sjedištem u Lukavcu.

Prethodno sam 2006. godine sa bratom osnovao firmu za WEB i grafički dizajn, koja 2014. godine postaje sastavni dio kompanije IMEL. Od 2017. godine pokrećem vlastitu kompaniju za dizajn, marketing, foto i video produkciju koja danas uspješno posluje.

Moji prioriteti su veći broj zelenih površina i sportskih terena, razvoj biciklizma, izgradnju reciklažnih dvorišta kao i zaštita stambenih zgrada.

Razvoj biciklizma na Tuzlanskom kanotnu treba da bude imperativ. Zbog prirodnih ljepota kojima obilujemo imamo velike mogućnosti za razvoj i izgradnju biciklističkih staza koje će služiti svima, ali i velika šansa za razvoj cikloturizma koji je trenutno jedan od najpopularnijih na svijetu.

Otpad nije smeće, otpad je sirovina. U gradovima i opštinama Tuzlanskog kantona otvorit ćemo reciklažna dvorišta. Cirkularna ekonomija i ponovno korištenje otpada će smanjiti troškove odlaganja, ali i smanjiti broj divljih deponija. Vrijeme je da na efikasan način zaštitimo naš okoliš, uštedimo i zaradimo novac, potaknemo otvaranje novih radnih mjesta i smanjimo količinu otpada u našim sredinama.

Upraviteljstvo nad stambenim zgradama je pitanje na koje Gradske i Opštinske uprave ne gledaju ozbiljno. Zakon se ne poštuje. Potrebno je uvesti efikasniju kontrolu upravitelja sa licencom, ukinuti monopol i budžetom planirati stavku za subvencioniranje hitnih popravaka zajedničkih dijelova zgrada. Zgrade od historijskog značaja potrebno je zaštiti, a ne samo pričati o njima.

“Moji prioriteti su veći broj zelenih površina i sportskih terena, razvoj biciklizma, izgradnja reciklažnih dvorišta kao i zaštita stambenih i zgrada od historijskog značaja.”