Darja Softić Kadenić

Kandidatkinja broj 40 na listi za Skupštinu Kantona Sarajevo

Završila sam Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu, na kojem sam nastavila graditi akademsku karijeru na Katedri građanskog prava, do trenutnog zvanja vanredne profesorice. Uz to, od juna 2021. godine obnašam funkciju ministrice pravde i uprave Kantona Sarajevo. 

Želim da moja dva sina i sva naša djeca odrastaju u društvu u kojem prevladavaju pluralizam, tolerancija, pravda i jednakopravnost, a ne nacionalizam, netrpeljivost i korupcija. Želim da u budućnosti imaju realnu perspektivu za slobodan i ugodan život u kojem se mogu razvijati i napredovati isključivo u skladu sa svojim talentima, sposobnostima i zaslugama. Čvrsto vjerujem da je jedina budućnost Bosne i Hercegovine evropska. 

Politiku vidim kao jednu vrstu društveno korisnog rada za dobrobit svih, te ključnim smatram da se na političku scenu vrate moral, odgovornost i kultura argumentiranog dijaloga. Zbog toga sam u toku svog ministarskog mandata većinu energije ulagala u jačanje integriteta u javnom sektoru kroz razvoj pravnih i institucionalnih mehanizama za prevenciju i suzbijanje korupcije koju smatram najvećom preprekom napretka našeg društva.